Euro Emisyon Standartları Nelerdir

EURO Emisyon Standartları Nelerdir?

EURO Emisyon Standartları Nelerdir?

EURO Emisyon Standartları Nelerdir? Araç sayısı her geçen gün hızla artmaktadır ve çevre kirliliğine yol açmaktalardır. Son yıllarda bu artış oranı eskiye göre çokça fazladır. Araç sayısında ki büyük artış, bir çözüm üretmenin, bir yolun bulunması gerekliliğini gündeme getirmektedir. Çözüm için egzoz emisyonlarına standartlar çözülmesine karar verilmiştir. Her bir aracın belli bir standartta çevreye egzoz gazı vermesi kararlaştırılmıştır. Bu standartlar her sene zorlaştırılıyor ve emisyon değerleri düşürülmektedir.
Birçok ülke emisyon değerlerini azaltmayı amaçlayan Kyoto Protokolü’nü onayladığı için, otomobil firmaları ve bilim adamları hava kirliliğinin azaltılması ile ilgili çalışmalar yapıyor. Hava kirliliğini önlemek amacı ile motorlu araçlara getirilen AB ülkelerinin ardından, 2009 yılından itibaren ülkemizde de zorunla hale gelmiştir.

Yakıtların içinde HC ve S bulunuru. Bunlar havadan alınan O2, N2, H2O ile yakılır. Yanma sonucunda N2, O2, H2O, CO2, CO, NOX, SO2 ve HC bileşenleri ortaya çıkmaktadır. Bu bileşenlerden bizim için önemli olanları CO, HC, NOX’dir. Bir insanın günlük ihtiyacı 15 m3 temiz havayı bir tek taşıtın yalnızca 10 dakikalık bir süre içinde tehlikeli hale dönüştürmektedir. Euro emisyon standartları Avrupa Birliği ülkelerinde geçerli olup, egzozdan çıkan zararlı gaz ve partikülleri, kademeli olarak ve belirli bir takvim içerisinde azaltma programına Euro Emisyon Standartları denemektedir. Bu gazların zaman ile kademeli olarak azaltılması hedeflenmektedir. Eylül ayı itibariyle bu sene Euro-6 standartlarına geçmekteyiz.